Konferencja „Biofeedback w terapii dzieci i dorosłych z ADHD”

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję organizowaną przez
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów i Trenerów Biofeedback, pt.:

„Biofeedback w terapii dzieci i dorosłych z ADHD”

Konferencja odbędzie 24 września 2022 r. w Warszawie.

Program konferencji

9.30

Rejestracja użytkowników

10.00

Otwarcie konferencji – Zarząd Stowarzyszenia

SESJA PLENARNA

10.15

Dr Wojciech Glac, prof. UG
„Uwaga na zmianę. O mózgowym procesie uwagi i jej zaburzeniach”

11.15

Dr hab. Rafał Milner, prof. UMK
„Wolne Potencjały Korowe – zastosowanie w diagnostyce i terapii ADHD oraz innych dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego”

12.15

Dr n. med. Marcin Kopka
„Zaburzenia uwagi – czy to zawsze ADHD?”

13.15

Dr n. biol. Marta Kopańska, mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
„ADHD w świetle badań naukowych i oczami neuroterapeuty”

14.00

Przerwa lunchowa

SESJA WARSZTATOWA
(wybór uczestnika)

15.00

Ewa Kobacka i Jarosław Wrzesiak
„Podtypy ADHD i QEEG”

Anna Lusińska i Kaja Lusińska
„Terapia ADHD – Analiza przypadków” 

16.00

Zbigniew Pyra
„Testowanie funkcji wykonawczych u dzieci i dorosłych z ADHD” 

Jacek Michałowski
„HEG Biofeedback w terapii ADHD”

17.00

Joanna Kołodziejczyk i Maciej Sienkiewicz
„Skuteczność neurofeedback w ADHD – przegląd najnowszych badań”

Izabela Górecka
„Ćwiczenie uważności jako narzędzie wspomagające terapię osób z ADHD”

18.00

Leszek Angulski
„Masaż dźwiękiem – koncert”

Na zakończenie konferencji zapraszamy na koncert Leszka Angulskiego, podczas którego zaobserwujemy jaki wpływ na zmianę zapisu EEG/GSR mają dźwięki gongów i mis tybetańskich.

Prelegenci

R Milner

dr hab. Rafał Miller

prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika bada zaburzenia z pogranicza psychologii i audiologii u osób z zaburzeniami psychosomatycznymi; a także aktywność mózgu u osób medytujących z wykorzystaniem technik opartych o biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback).

wojciech-glac-foto-by-arkadiusz-smykowski (1)

dr Wojciech Glac

prof. Uniwersytetu Gdańskiego, neurobiolog, interdyscyplinarny popularyzator nauki. Twórca narzędzi efektywnego uczenia się. Od ponad 10 lat organizuje coroczną akcję „Dni Mózgu w Trójmieście”

kopanska_marta

dr n. biol. Marta Kopańska

adiunkt w Zakładzie Patofizjologii Człowieka Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Neurobiolog, diagnosta QEEG i terapeuta EEG Biofeedback, oligofrenopedagog.

MarcinKopka_n

dr n. med. Marcin Kopka

neurolog Centrum Medyczne NeuroProtect w Warszawie. W praktyce klinicznej zajmuje się między innymi padaczką, migreną, chorobą Alzheimera. Jest autorem wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

– neuroterapeuta i wykładowca neurofeedback, Sofia

Izabela Górecka

– psycholog terapeuta biofeedback, Wrocław

Ewa Kobacka

– pedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, trener biofeedback , Suszec/Pszczyna

Joanna Kołodziejczyk

– psychoterapeuta, trener biofeedback, Kłodzko

Anna Lusińska

– pedagog, diagnosta i terapeuta biofeedback, Warszawa

Kaja Lusińska

– psycholog, diagnosta i terapeuta biofeedback, Warszawa

Leszek Angulski

– naturopata, instruktor masażu przy pomocy mis dźwiękowych i gongów, Konin

Jacek Michałowski

– Cenrum Rozwoju Biofeedback, Warszawa

Zbigniew Pyra

– trener biofeedback, Rzeszów

Maciej Sienkiewicz

– psycholog, trener biofeedback, Gdańsk/Starogard Gdański

Jarosław Wrzesiak

– trener biofeedback i tDCS, technik EEG, Łódź

Rejestracja odbywa się na platformie Konfeo do 24.09.2022 r.
Koszt udziału w konferencji: 490 zł/os. 
Członkowie PSTiTB: 390  zł/os.

Skip to content