Wizja i misja

 

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych w proces popularyzowania wiedzy z zakresu terapii biofeedback w Polsce. Terapeutów, którzy nie przestają zgłębiać, uczyć się, jak i tworzyć nowe narzędzia pomocne w indywidualnym usprawnianiu funkcjonowania osób w różnych dziedzinach ich życia. Stawiających pytania i poszukujących odpowiedzi, by jak najlepiej zrozumieć i zastosować zasady działania neurofeedbacku jako wsparcia dla wszystkich, którzy poszukują balansu i samoregulacji. Zrzesza ludzi poszukujących sposobów, by świadomość terapii biofeedback w Polsce rosła.

Misją naszego Stowarzyszenia jest:

 • popularyzowanie wiedzy z zakresu terapii biofeedback;

 • opiniowanie, inicjowanie i monitorowanie standardów postępowania w terapii biofeedback; promowanie wysokich standardów zawodowych oraz etycznych podczas uprawiania terapii biofeedback;

 • wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej;

 • zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

 • działanie na rzecz rozwijania metod, form i standardów badań oraz praktyki z zakresu terapii biofeedback;

 • działanie na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji i wymiany osób związanych zawodowo lub naukowo z terapią biofeedback i dziedzinami pokrewnymi;

 • działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

 • organizowanie szkoleń, sesji naukowych, konferencji i wykładów;

 • prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

 • wspieranie inicjatyw rozwoju osobistego prowadzących do poprawy komfortu i jakości życia na gruncie prywatnym, zawodowym, emocjonalnym;

 • realizację projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych oraz społecznych.

Wizja naszego Stowarzyszenia

 

Chcemy, by podejmowane przez PSTiTB działania miały wpływ na zmianę koncepcyjną. By bez względu na oprogramowanie, czy firmę która je oferuje obowiązywały te same normy do analizy i obróbki danych w raportach QEEG. A wysokie standardy zawodowe oraz etyczne terapeutów stanowiły nieocenione wsparcie w procesie terapeutycznym.

Skip to content